ICDEE.COM
تاریخ های مهم
تاریخ برگزاری کنفرانس بین المللی صربستان
(7 شهریور ماه)
آخرین مهلت ارسال مقالات
 (22 مرداد ماه)
تاریخ برگزاری کازگاه آموزشی توسط IBLدانشگاه صنعتی شریف در صربستان
(7 شهریور ماه)
تاریخ برگزاری کارگاه توسعه مناسبات روابط تهران و پاریس
تیر، 1397
تاریخ برگزاری کارگاه مجارستان ،اتریش
(9،16،23) تیر ماه
تاریخ برگزاری کارگاه اسپانیا، بارسلونا
 (24،13) تیر و (21،7) مرداد
حامیان

اطلاعیه 8 -برگزاری کارگاه توسعه مناسبات روابط تهران و بلگراد

 

برگزاری کارگاه "پارادایم بلاکچین و کاربردهای اساسی آن" توسط IBL دانشگاه صنعتی شریف در شهریور ماه در دانشگاه بلگراد صربستان .

امید آن است با برگزاری این رویداد فرصتی جهت برقراری ارتباط و شناسایی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، آشنایی و تبادل تجربیات شرکت ها با یکدیگر در یک مکان مناسب و زمان کوتاه، آشنایی با آخرین دستاورد ها و فنآوری های تخصصی ارائه شده از سوی شرکت کنندگان، شناخت توانایی های علمی-پژوهشی- صنعتی کشور، تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنایع علمی - پژوهشی کشور و افزایش کیفیت و رسیدن به استاندارد های جهانی باشد.

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09903171545 تماس گرفته و از جزئییات بخش سفر مطلع شوید

 

 


1397,04,21   ادامه مطلب

اطلاعیه 7 - برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه مناسبات روابط تهران- بلگراد (صربستان)

 

 

 

 

برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه مناسبات روابط تهران - بلگراد (صربستان) در تاریخ 7 شهریور ماه در دانشگاه بلگراد صربستان.

امید آن است با برگزاری این رویداد فرصتی جهت برقراری ارتباط و شناسایی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، آشنایی و تبادل تجربیات شرکت ها با یکدیگر در یک مکان مناسب و زمان کوتاه، آشنایی با آخرین دستاورد ها و فنآوری های تخصصی ارائه شده از سوی شرکت کنندگان، شناخت توانایی های علمی-پژوهشی- صنعتی کشور، تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنایع علمی - پژوهشی کشور و افزایش کیفیت و رسیدن به استاندارد های جهانی باشد.

آخرین مهلت ارسال مقالات 22 مرداد ماه

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09903171545 تماس گرفته و از جزئییات بخش سفر مطلع شوید

 

 


1397,04,15   ادامه مطلب

اطلاعیه : برگزاری کارگاه های آموزشی تابستان 97

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی

تاریخ برگزاری کارگاه های آموزشی مجارستان ،اتریش ، (9،16،23) تیر ماه

تاریخ برگزاری کارگاه های آموزشی اسپانیا، بارسلونا، (24،13) تیر ماه و (21،7) مرداد ماه

تاریخ برگزاری کارگاه آموزشی ایتالیا، رم، ونیز، 20 مرداد ماه

.برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09903171545 تماس حاصل نمایید


1397,04,06

برگزاری کارگاه توسعه مناسبات روابط تهران و پاریس

 

برگزاری کارگاه توسعه مناسبات روابط تهران و پاریس در تاریخ تیر ماه در پاریس ، فرانسه.

امید آن است با برگزاری این رویداد فرصتی جهت برقراری ارتباط و شناسایی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، آشنایی و تبادل تجربیات شرکت ها با یکدیگر در یک مکان مناسب و زمان کوتاه، آشنایی با آخرین دستاورد ها و فنآوری های تخصصی ارائه شده از سوی شرکت کنندگان، شناخت توانایی های علمی-پژوهشی- صنعتی کشور، تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنایع علمی - پژوهشی کشور و افزایش کیفیت و رسیدن به استاندارد های جهانی باشد.

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09903171545 تماس گرفته و از جزئییات بخش سفر مطلع شوید

 

 


1396,08,28   ادامه مطلب