ICDEE.COM
تاریخ های مهم

برگزاری لایو اینستاگرام با موضوع تاثیر کرونا بر رستوران ها کافی شاپ ها و صنعت گردشگری 

 روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت ۲۲

 Instagram

ICDEE_RASHT

STOCKS

برگزاری تورهای علمی آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی-پژوهشی در کشور فرانسه

تاریخ ثبت نام: تا پایان شهریور 

طول مدت دوره: 18 ساعت آموزشی

تاریخ برگزاری

کارگاه آموزشی شهر خلاق خوراک

 

صفحه اینستاگرام سفر و تورهای داخلی و خارجی

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 

 

حامیان

جشنواره ها و تورهای بین المللی

 

موسسه کارآفرینان دانشگاهی در جهت تعامل فرهنگی بین شهرهای خلاق خوراک شناسی موفق به

ایجاد تفاهمنامه هایی ...

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 


1400,07,11

 

 

Welcome to Strathfield College

 

.Strathfield College offers international students a vibrant study experience

Our campuses are located in two of Australia’s top student cities, Melbourne and Sydney, where we deliver nationally-recognised vocational education and training(VET)


1400,04,09   ادامه مطلب


1399,12,17


1399,12,17


1399,04,17   ادامه مطلب

نخستین نشست تخصصی خوراک

به مناسبت چهارمین سال ثبت شهر رشت به عنوان شهر خلاق خوراک شناسی در یونسکو


1398,10,24   ادامه مطلب

International Interpreneuship School

آکادمی بین المللی کارآفرینی ICDEE اقدام به برگزاری تورهای علمی آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی-پژوهشی در کشور فرانسه نموده است.

 


1398,05,28   ادامه مطلب

جشنواره خوراک شناسی در شهر فابریانو / ایتالیا

بر گزاری جشنواره اردیبهشت ماه شهر خلاق خوراک در راستای تحقق تعامل فرهنگی مابین کشورهای ثبت شده در یونسکو تحت عنوان شهرهای خلاق خوراک شناسی


1398,04,26   ادامه مطلب

جشنواره خوراک پارما / ایتالیا

مشاهده در ابعاد واقعی

بر گزاری جشنواره اردیبهشت ماه شهر خلاق خوراک در راستای تحقق تعامل فرهنگی مابین کشورهای ثبت شده در یونسکو تحت عنوان شهرهای خلاق خوراک شناسی


1398,04,26   ادامه مطلب

(تعداد صفحات: 2 صفحه) صفحه بعدی: 2