ICDEE.COM
تاریخ های مهم

برگزاری لایو اینستاگرام با موضوع تاثیر کرونا بر رستوران ها کافی شاپ ها و صنعت گردشگری 

 روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت ۲۲

 Instagram

ICDEE_RASHT

STOCKS

برگزاری تورهای علمی آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی-پژوهشی در کشور فرانسه

تاریخ ثبت نام: تا پایان شهریور 

طول مدت دوره: 18 ساعت آموزشی

تاریخ برگزاری

کارگاه آموزشی شهر خلاق خوراک

 

صفحه اینستاگرام سفر و تورهای داخلی و خارجی

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 

 

حامیان

برترین ها (ه , ر , ک)

 

هتل پردیس

 

 

شماره تماس : 01333321188  

نشانی هتل

 

 

هتل کادوس

 

 

  01333365070 : شماره تماس

نشانی هتل

 

 

رستوران رازقی 

 

 

شماره تماس : 01333723322

نشانی رستوران

 

 

رستوران گرند 

 

 

شماره تماس : 01333782198

نشانی رستوران 

 

 

رستوران هیراد

 

 

شماره تماس : 09387199900

نشانی رستوران 

 

کافی شاپ آدرس

 

 

 

شماره تماس : 01333727911

نشانی کافی شاپ

 

کافی شاپ سایه 

 

 

 

شماره تماس : 09123440973

نشانی کافی شاپ 

 

کافی شاپ گیلا

 

 

شماره تماس  : 09111325369

نشانی کافی شاپ